unicitycenter
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 
 
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุ้ง Email: mskung@yahoo.com
 
เหรียญพระมหาชนกเงิน

 

เหรียญ/พระ
**********************************
พระพุทธโสธรแปดเหลี่ยมทองคำ เลี่ยมฝังเพชร

 


พระเลี่ยมทอง/เพชร

**********************************

 พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมลงยา

 

พระ เลี่ยมทอง
**********************************  
01

เหรียญกษาปณ์  

**********************************  

พระพุทธปัญจภาคีทองคำ

*********

รหัส     007

พระปัญจภาคี   เนื้อทองคำ  

****************************     

หลวงพ่อคูณแซยิด6รอบ_เนื้อทองคำ

*********

รหัส     022

เหรียญหลวงพ่อคูณแซยิด   เนื้อทองคำ  

****************************     

เหรียญพระแก้วมรกตฤดูร้อนขัดเงาเนื้อทองคำ

*********

รหัส     029

เหรียญพระแก้วมรกต  เนื้อทองคำ  

****************************     

หลวงพ่อหลิวทองคำเงินนาค

*********

รหัส     030

หลวงพ่อหลิวทองคำเงินนาค  

****************************     

พระไตองกงเนื้อทองคำ

*********

รหัส     050

พระไตองกงเนื้อทองคำ  

****************************      

พระพุทธโสธรแปดเหลี่ยมทองคำ เลี่ยมฝังเพชร

*********

รหัส   a001

พระพุทธโสธรทองคำ เลี่ยมทองลงยา  ฝังเพชร

****************************

พระพุทธโสธรทองคำ พิมพ์เล็ก เลี่ยมฝังเพชร

*********

รหัส    a003

พระพุทธโสธรทองคำ เลี่ยมทองลงยา  ฝังเพชร

****************************

เหรียญในหลวงเงินหน้าทองกาญจนาภิเษก

*********

รหัส    a011

พระแก้วมรกตเนื้อทองคำ  

****************************

พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมลงยาฝังเพชร

*********

รหัส    a008

พระแก้วมรกตพิมพ์เล็ก   เนื้อทองคำ  

****************************

พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมลงยา

*********

รหัส    b016

พระแก้วมรกตพิมพ์เล็ก   เนื้อทองคำ  

****************************

พระไตฮงกงทองคำ เลี่ยมลงยา

*********

รหัส    b017

พระไตฮงกงพิมพ์เล็ก   เนื้อทองคำ  

****************************

หลวงปู่ทวด_เนื้อทองเงินนาค

*********

รหัส    b035

หลวงปู่ทวดพิมพ์เล็ก   ทองคำเงินนาค  

****************************


 พระเลี่ยมทองฝังเพชร
พระพุทธโสธรแปดเหลี่ยมทองคำ เลี่ยมฝังเพชร พระพุทธโสธรทองคำ เลี่ยมทองลงยา ฝังเพชร
รหัส      a001               
ทอง 90% 6.5 g     
เพชร 10เม็ด 0.45ct
มีใบรับรอง  
พระพุทธโสธรทองคำ พิมพ์เล็ก เลี่ยมฝังเพชร
พระพุทธโสธรทองคำ พิมพ์เล็ก เลี่ยมฝังเพชร
รหัส      a002               
ทอง 90% 6.5 g     
เพชร 10เม็ด 0.45ct
มีใบรับรอง    
เหรียญในหลวงเงินหน้าทองกาญจนาภิเษก
เหรียญในหลวงเงินหน้าทองกาญจนาภิเษก
รหัส      a004              
ทอง  90% 10.1 g
เพชร  16 เม็ด 0.36 ct
เหรียญรัชกาลที่5ทองคำสวิส เลี่ยมฝังเพชร 
เหรียญรัชกาลที่5ทองคำสวิส เลี่ยมฝังเพชร
รหัส      a005              
ทอง  90% 16.84 g
เพชร  1 เม็ด 0.14 ct
เพชร  0.27 ct
 
เหรียญในหลวงเงินหน้าทองกาญจนาภิเษก
พระแก้วมรกตฤดูร้อนทองคำ เลี่ยมลงยาฝังเพชร
รหัส      a011              
ทอง  90% 11.4 g
เพชร  19 เม็ด 0.42 ct
มีใบรับรอง    
 
 
เจ้าแม่กวนอิม เลื่ยมลงยาฝังเพชร 
เจ้าแม่กวนอิม เลื่ยมลงยาฝังเพชร
รหัส      a006              
ทอง  90% 5.9 g
เพชร  9 เม็ด 0.15 ct
พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมลงยาฝังเพชร
รหัส      a008              
ทอง  90% 15.0 g
เพชร  21 เม็ด 0.44 ct
พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมฝังเพชร 
พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมฝังเพชร
รหัส      a009              
ทอง  90% 18.24 g
เพชร  22 เม็ด 0.34 ct
 
เหรียญรัชกาลที่5 เนื้อเงิน เหรียญรัชกาลที่5 เนื้อเงิน
รหัส      a012              
ทอง  90% 21.4 g
เพชร  26 เม็ด 0.22 ct
เหรียญรัชกาลที่ 5 ทองคำ เลี่ยมฝังเพชร 
เหรียญรัชกาลที่ 5 ทองคำ เลี่ยมฝังเพชร
รหัส      a013             
ทอง  90% 20.13 g
เพชร  1 เม็ด 0.15 ct
เพชร 33 เม็ด 0.58 ct
ล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิม เลื่ยมลงยาฝังเพชร ล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิม เลื่ยมงเพชร
รหัส      a014      sold       
ทอง  90% 4.7 g
เพชร  12 เม็ด 0.18 ct
เหรียญสมเด็จย่าชุบทอง เลียมฝังเพชร 
เหรียญสมเด็จย่าชุบทอง เลียมฝังเพชร
รหัส      a015              
ทอง  90%  6.8 g
เพชร  1 เม็ด 0.05 ct
เหรียญรัชกาลที่ 5 ทองคำ เลี่ยมฝังเพชร  เหรียญรัชกาลมรา5ทองคำ    เลื่ยมฝังเพชร  
รหัส      a016             
ทอง  90% 19.5 g
เพชร  44 เม็ด 0.55 ct
ล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิม เลื่ยมลงยาฝังเพชร
ล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิม เลื่ยมฝังเพชร
รหัส      a003              
ทอง  90% 8.6 g
เพชร  12 เม็ด 0.23 ct
พระเลี่ยมทอง 
พระพุทธชินราช3 กษัตริย์  
พระพุทธชินราช3 กษัตริย์  เลี่ยมทองลงยา
รหัส     b001               
ทองคำ   90%  7.7 กรัม
ราคา มีใบรับรอง   
 พระพุทธโสธรเงินแปดเหลี่ยม

พระพุทธโสธรเงินแปดเหลี่ยมเลี่ยมทองลงยา 

รหัส     b002               
ทองคำ   90%  3.7 กรัม 
ราคา มีใบรับรอง   
พระพุทธชินราช เนื้อเงิน 
พระพุทธชินราช เนื้อเงิน  เลี่ยมทองลงยา
รหัส     b003               
ทองคำ   90%  7.8 กรัม
ราคา มีใบรับรอง   

 

 พระพุทธโสธร3 กษัตริย์
พระพุทธโสธร3 กษัตริย์  เลี่ยมทองลงยา
รหัส     b004               
ทองคำ   90%  12.0 กรัม
ราคา มีใบรับรอง   
พระแก้วมรกตเนื้อเงิน เลี่ยมลงยา 
พระแก้วมรกตเนื้อเงิน เลี่ยมลงยา
รหัส     b005               
ทองคำ   90%  7.5 กรัม
ราคา  
 พระพิคเณศ เนื้อเงิน
พระพิฆณศวร เนื้อเงิน เลี่ยมลงยา 
รหัส     b006               
ทองคำ   90%  6.7 กรัม
ราคา มีใบรับรอง   
พระพิคเณศ เนื้อ 3 กษัตริย์ พิมพ์เล็ก
พระพิฆเณศวรเนื้อ 3 กษัตริย์ พิมพ์เล็ก
รหัส     b007               
ทองคำ   90%  3.4 กรัม
ราคา มีใบรับรอง   
พระพิคเณศ เนื้อ เงิน  พิมพ์เล็ก
พระพิฆเณศวร เนื้อเงิน  พิมพ์เล็ก
รหัส     b008               
ทองคำ   90%  3.4 กรัม
ราคา มีใบรับรอง   
หลวงปู่ทวด_เนื้อทองเงินนาค 
หลวงปู่ทวด_เนื้อทองเงินนาค
รหัส     b035               
ทองคำ   90%  5.9 กรัม
ราคา  
พระสมเด็จวัดระฆังเนื้อผง เลี่ยมลงยา 
พระสมเด็จวัดระฆังเนื้อผง เลี่ยมลงยา
รหัส     b010               
ทองคำ   90%  14.0 กรัม
ราคา  
เจ้าแม่กวนอิมทรงมังกร เงิน 
เจ้าแม่กวนอิมทรงมังกร เงิน
รหัส     b011               
ทองคำ   90%  7.8 กรัม
ราคา  SOLD
 เจ้าแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี 3 กษัตริย์ 
รหัส     b0012               
ทองคำ   90%  4.3 กรัม
ราคา มีใบรับรอง   
หลวงพ่อเปิ่น จิ๋ว 
หลวงพ่อเปิ่นจิ๋ว เนื้อเงินชุบทอง  เลี่ยมทอง
 รหัส     b013               
ทองคำ   90%  3.0 กรัม
ราคา  
 เจ้าแม่กวนอิมทรงมังกร 3 กษัตริย์
เจ้าแม่กวนอิมทรงมังกร 3 กษัตริย์
รหัส     b014               
ทองคำ   90%  7.8 กรัม
ราคา  SOLD
พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมลงยา
พระแก้วมรกต 3 ฤดูทองคำ พิมพ์เล็ก เลื่ยมลงยา
รหัส     b016               
ทองคำ   90%  5.01 กรัม
ราคา  
พระไตฮงกงทองคำ เลี่ยมลงยา
พระไตฮงกงทองคำ เลี่ยมลงยา
รหัส     b017               
ทองคำ   90%  2.4 กรัม
ราคา  
พระไตฮงกงเงิน เลี่ยมลงยา 
พระไตฮงกงเงิน เลี่ยมลงยา
รหัส     b018               
ทองคำ   90%  2.4 กรัม
ราคา  
 หลวงพ่อเงิน  จิ๋ว
หลวงพ่อเงินจิ๋ว เนื้อเงินชุบทอง เลี่ยมทอง
รหัส     b019               
ทองคำ   90%  3.0 กรัม
ราคา  
พระสังขจาย จิ๋ว 
พระสังกัจจายน์จิ๋ว เนื้อเงินชุบทอง เลียมทอง
รหัส     b020               
ทองคำ   90%  3.0 กรัม
ราคา  
 พรโสธรทองคำ
พระโสธรทองคำ 
รหัส
     b021    
ราคา
SOLD 
พระพุทธชินราชชุบทอง
พระพุทธชืนราชชุบทอง
รหัส     b022               
ทองคำ   90%  3.0 กรัม
ราคา  
รัชกาลที่5 จิ๋ว
รัชกาลที่5 จิ๋ว
รหัส
     b023                 
ราคา
 
ล็อกเก็ตรัชกาลที่5ลายฉลุ
รัชกาลที่5 ฉากทอง เลี่ยมฉลุ
รหัส      b024              
ราคา  
ล็อกเก็ตรัชกาลที่5ลายฉลุ
รัชกาลที่5 ฉากทอง เลี่ยมฉลุ
รหัส
     b025               
ราคา
 
รัชกาลที่5 เนื้อเงิน
รัชกาลที่5 ทรงยินดีเนื้อเงิน วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี2536
รหัส      b026               
ราคา  
 รัชกาลที่5 เนื้อเงินลงยา
รัชกาลที่5 หลังพระนารายณ์ทรงครุฑ เนื้อเงินลงยา  วัดแหลมแคจ.ชลบุรี 2536
รหัส
     b027              
ราคา
 
รัชกาลที่5
เหรียญ รัชกาลที่5 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 2537
รหัส      b028               
ราคา  
รัชกาลที่5  เหรียญ รัชกาลที่5  วับวรนิเวศวิหาร2536
รหัส     b029                
ราคา  
เหรียญพระโสธรทองแดงขัดเงา
เหรียญพระโสธรทองแดงขัดเงา      จ.ฉะเชิงเทรา 2537 
รหัส      b030               
ราคา  
เหรียญพระโสธรทองแดงขัดเงา
 เหรียญพระโสธรทองแดงขัดเงา       
รหัส
     b031               
ราคา
 
เหรีนฯหลวงพ่อเปิ่นทองแดงขัดเงา
 เหรียญหลวงพ่อเปิ่นทองแดงขัดเงา2537
รหัส      b032               
ราคา มีใบรับรอง   
เหรีนญหลวงพ่อคูณทองแดงขัดเงา
 เหรีนญหลวงพ่อคูณทองแดงขัดเงา  2537
รหัส
     b033               
ราคา
 
เหรียญรัชกาลที่5ทองสุโขทัย
 เหรียญรัชกาลที่5วัดบวรนิเวศวิหาร2536  เลี่ยมทองสุโขทัย99.99
รหัส      b034               
ราคา  
พระแก้วมรกต3ฤดูเนื้อเงิน
พระแก้วมรกต3ฤดูเนื้อเงิน  วัดบวรนิเวศวิหาร 2538 
รหัส     b037               
ทองคำ   90%  5.0 กรัม
ราคา  
เจ้าแม่กวนอิมเนื้อเงิน
เจ้าแม่กวนอิมเนื้อเงิน วัดโพธิ์แมน
รหัส     b038               
ทองคำ   90%  8.9 กรัม
ราคา  SOLD
พระพุทธนวราชบพิตร3กษัตริย์
พระพุทธนวราชบพิตร3กษัตริย์
รหัส     b039               
ทองคำ   90%  7.5 กรัม
ราคา  
พระพุทธนวราชบพิตร3กษัตริย์
เจ้าแม่กวนอิมทรงมังกร เงิน
รหัส     b015               
ทองคำ   90%  7.7 กรัม
ราคา  
   
 
__________________________
 
__________________________
 
 
Online: 1 Visits: 1,329,594 Today: 1,066 PageView/Month: 2,728